NOkQMFE4

برچسب: کار در کاندا

نحوه صدور مجوز کار موقت برای شهروندان آمریکایی و مکزیکی در کانادا

طبق توافق نامه ای که بین کشورهای کانادا،آمریکا و مکزیک به امضا رسیده است، فقط شهروندان آمریکا و مکزیک بدون آنکه نیاز به دریافت LMIA داشته باشند میتوانند برای انجام کار موقت به استخدام کارفرمایان کانادایی درآیند. LMIA مجوزی است که کارفرمایان کانادایی برای استخدام کارگر ماهر از سایر کشورها باید بگیرند و ثابت نمایند […]

به استحضار می رساند، موسسه مهاجرتی لیلا مهام در تهران نمایندگی ندارد

X
Open chat
چطور میتونیم کمک تون کنیم؟